Haritalama Raporları ve İzleme Göstergeleri Eğitimleri - 2018

Haritalama Raporları ve İzleme Göstergeleri Eğitimi - Giriş

İnsan / Kadın Ticareti ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Spor Alanında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Kentsel Haklar ve Hizmetlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Din Hizmetlerine Erişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

İstihdamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Medyada Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Sağlık Hizmetlerine Erişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Siyasal Kararlara Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Daha fazla göster
Bu proje Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.