CEİD Eğitim Materyalleri

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Temel Kavramları

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Veri ve Göstergeler

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Erişimde Normlar ve Standartlar

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Planlama

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleriyle Baş Etme Strateji ve Politikaları

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı, Hak Temelli İzleme Yaklaşımları ve Teknikleri

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi İçin El Kitabı

Daha fazla göster
Bu proje Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.